Zakres usług | Radca Prawny Katarzyna Różańska

Jaką pomoc ode mnie uzyskasz?

 

Udzielam porad prawnych.

 

Sporządzam i opiniuję umowy, regulaminy, polityki i inne dokumenty prawne.

 

Wdrażam przepisy o ochronie danych osobowych w różnych organizacjach.

 

Czuwam nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych poprzez sprawowanie funkcji inspektora ochrony danych.

 

Reprezentuję podmioty prawa przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i przed sądami w sprawach związanych z ochroną danych osobowych.

 

Prowadzę sprawy w postępowaniu administracyjnym, sądowoadministracyjnym, cywilnym  w sprawach z zakresu:

1. prawa przestrzennego,

2. prawa budowlanego,

3. prawa nieruchomości,

4. prawa transportowego,

5. prawa gospodarczego,

6. prawa ochrony konsumentów,

7. prawa rodzinnego,

8. prawa spadkowego,

9. prawa pracy,

10. odszkodowań.